Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ nhiều nguồn thu

Ông Ngô Đình Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa, chia sẻ dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó, việc thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế, chính sách giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… khiến tiến độ thu của nhiều khoản thu bị sụt giảm. Trước khó khăn thách thức, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh nhằm thu hút các DN trong và ngoài tỉnh đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách đã “vượt đích”
Cục Thuế Thanh Hóa họp bàn giải pháp thu ngân sách phù hợp với bối cảnh dịch bệnh.

Trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN), tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh Thanh Hóa, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã thường xuyên quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách và thu nợ tiền sử dụng đất. Công tác phối hợp giữa các ngành với cơ quan thuế có nhiều chuyển biến và tốt hơn trong thu nợ đọng, nhất là tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...

Báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa ghi nhận, trong 10 tháng năm 2021, khối DN sản xuất kinh doanh nộp ngân sách đạt khá, trong đó: DN nhà nước trung ương nộp đạt 1.355 tỷ đồng, đạt 88% dự toán, bằng 110% so với cùng kỳ; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 3.356 tỷ đồng, đạt 111,9% dự toán, bằng 129,6% so với cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc nộp đạt 1.545 tỷ đồng, đạt 81,3% dự toán, bằng 104,9% so với cùng kỳ...

Các khoản thu từ đất đạt 6.470 tỷ đồng, đạt 117,6% dự toán tỉnh giao, bằng 117,5% so với cùng kỳ; thu tiền cho thuê mặt đất đạt 616 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán tỉnh giao, bằng 99,2% so với cùng kỳ.

Cũng trong 10 tháng năm 2021, số thu thuế thu nhập cá nhân cục thuế thu được 680 tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán, bằng 96,6% so với cùng kỳ. Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho rằng, nguyên nhân số thu chỉ tiêu này giảm là do thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 của Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của NNT từ tháng 7/2020; cùng với đó, số lượng chuyên gia nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn giảm do một số dự án hoàn thành và do đại dịch Covid-19, khiến các chuyên gia nước ngoài chưa thể sang Việt Nam làm việc, dẫn đến số nộp giảm so với cùng kỳ.

Đặt mục tiêu thu vượt 20% dự toán phấn đấu

Chia sẻ thêm về nhiệm vụ công tác thuế trong 2 tháng cuối năm, ông Ngô Đình Hùng cho hay, thực hiện phong trào thi đua "nước rút" 3 tháng cuối năm 2021 do Tổng cục Thuế phát động, Cục Thuế Thanh Hóa đặt mục tiêu ước thu NSNN cả năm 2021 đạt 19.830 tỷ đồng, đạt 121,1% dự toán HĐND tỉnh giao; trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thu NSNN là 12.178 tỷ đồng, đạt 112,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 100,5% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục chủ động xây dựng các giải pháp thu cụ thể; thu kịp thời nguồn thu mới, nguồn thu vãng lai và nguồn thu còn dư địa phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đồng thời, cục thuế tiếp tục thực hiện tốt các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất giúp NNT có nguồn tài chính phát triển sản xuất kinh doanh, tạo dư địa phát triển nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu.

Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách đã “vượt đích”

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, đơn vị chuyên sản xuất bao bì xuất khẩu.

Song song với đó, Cục Thuế Thanh Hóa tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các DN, nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực có đóng góp lớn vào tăng trưởng và thu ngân sách của địa phương để hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất; khuyến khích những DN có thuận lợi về thị trường tiêu thụ tiếp tục tăng sản lượng để bù đắp cho các sản phẩm không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đặc biệt, Cục Thuế Thanh Hóa bám sát kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, qua đó sẽ cụ thể hóa thành các giải pháp, nhiệm vụ thu NSNN và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo nguồn lực phát triển cho tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới./.