Cụ thể hơn về khoản thu ngân sách nội địa này, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu loại trừ các khoản thu đột biến và chính sách về thuế thì số thu ngân sách nội địa chỉ tăng 18,2% (so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khối văn phòng cục thực hiện 118.135 tỷ đồng, đạt 46,4% dự toán năm và tăng 24,74%; khối chi cục thuế thực hiện 38.397 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán và tăng 18,13%.

Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục kê khai qua mạng. Ảnh Đỗ Doãn
Hướng dẫn kê khai thuế qua điện thoại di động tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Điểm đáng chú ý của công tác thu ngân sách 4 tháng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh là các khoản thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh có mức tăng trưởng đáng kể. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4/2024 được 23.394 tỷ đồng, tăng 26,2%, với số thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 91,3%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 34,4%, doanh nghiệp tư nhân tăng 13%.

Lũy kế 4 tháng, số thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh được 94.200 tỷ đồng, đạt 46,9% dự toán pháp lệnh và tăng 18,4%. Trong đó, các khoản thu từ hoạt động sản xuất đều tăng trưởng, cụ thể: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 28,9%, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 2%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,1%, thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 17,5%.

Được biết, năm 2024 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán pháp lệnh 351.860 tỷ đồng, gồm thu nội địa 333.960 tỷ đồng và thu từ dầu thô 17.900 tỷ đồng. Riêng quý II/2024, đơn vị được Tổng cục Thuế giao dự toán 87.455 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 81.905 tỷ đồng và thu từ dầu thô 5.550 tỷ đồng./.