THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính. Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.22202828 (số lẻ: 2141 số fax: 04.22208091, e-mail: doxuandinh@mof.gov.vn. 2. Tên chủ đầu tư: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính. 3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Tên gói thầu 1: Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tuyến 1. Tên gói thầu 2: Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tuyến 2. Tên gói thầu 3: Lắp đặt, thuê kênh truyền Bắc – Nam, liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện tuyến 1 cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính. Tên gói thầu 4: Lắp đặt, thuê kênh truyền Bắc – Nam, liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện tuyến 2 cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Phòng Tài chính – Kế hoạch. 4. Giá gói thầu: Gói thầu 1: 11.437 triệu đồng. Gói thầu 2: 10.292 triệu đồng. Gói thầu 3: 149.612 triệu đồng. Gói thầu 4: 238.803 triệu đồng. B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: Tên gói thầu: Tên gói thầu 1: Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tuyến 1. Tên gói thầu 2: Lắp đặt, thuê kênh truyền cáp quang các đơn vị cấp Trung ương, nội tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tuyến 2. Tên gói thầu 3: Lắp đặt, thuê kênh truyền Bắc – Nam, liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện tuyến 1 cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính. Tên gói thầu 4: Lắp đặt, thuê kênh truyền Bắc – Nam, liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện tuyến 2 cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Phòng Tài chính – Kế hoạch. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Đơn vị trúng thầu: + Gói thầu 1: Không có nhà thầu trúng thầu. + Gói thầu 2: Không có nhà thầu trúng thầu. + Gói thầu 3: Không có nhà thầu trúng thầu. + Gói thầu 4: Không có nhà thầu trúng thầu. Quyết định phê duyệt số 85/QĐ-BTC ngày 09/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Đ.T