xã hội hóa

TP Đà Nẵng có 18 dự án kêu gọi xã hội hóa trong đó phần lớn là dự án lĩnh vực giáo dục đào tạo. Ảnh minh họa: Bùi Tư

UBND TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố tổng cộng có 18 dự án kêu gọi xã hội hóa, trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo có 10 dự án, lĩnh vực y tế 2 dự án, lĩnh vực văn hóa 2 dự án, lĩnh vực thể thao 2 dự án, lĩnh vực môi trường 2 dự án. Các lĩnh vực dạy nghề, giám định tư pháp không có dự án.

Đến nay, toàn thành phố có 6 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, gồm 5 dự án đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thành công và đã lựa chọn được nhà đầu tư; 1 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện giao đất. Có 5 dự án đang triển khai các thủ tục quy hoạch xây dựng, chuẩn bị tổ chức đấu giá. Ngoài ra, còn có 5 dự án đang tạm dừng do thay đổi mục đích sử dụng, điều chỉnh quy hoạch theo hình thức khác.

Do các dự án xã hội hóa đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thi công xây dựng nên chưa có dự án nào được cấp phép hoạt động cơ sở xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, trong quá trình thực hiện chính sách xã hội hóa có một số vướng mắc ảnh hưởng tới quá trình kêu gọi đầu tư. Cụ thể là quỹ đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn TP. Đà Nẵng còn ít, diện tích đất được bố trí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tại quận, phường trung tâm thành phố rất hạn chế, đa số không đáp ứng tiêu chí về quy mô diện tích đất theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2018 và Quyết định số 693/QĐ-TTG ngày 6/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nên không được hưởng chính sách khuyến khích, ưu đãi xã hội hóa theo Nghị định số 69 và Nghị định 59.

Ngoài ra, thành phố cũng gặp vướng mắc về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp hai nhà đầu tư cùng đăng ký một địa điểm thực hiện dự án xã hội hóa, vì hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể./.

Bùi Tư