HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù Đề xuất nhiều chính sách đặc thù cho vùng Đông Nam bộ "Cú huých" cho Thủ đô từ thực hiện cơ chế, chính sách tài chính đặc thù

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lưu ý các cơ chế, chính sách đặc thù khi đề xuất phải đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Bởi theo Bộ trưởng, trên thực tế nhiều chính sách khi xây dựng mất nhiều thời gian, tốn công sức nhưng lại không đi vào cuộc sống, thực hiện khó, hiệu quả không cao. Do đó, TP. Đà Nẵng đề xuất cơ chế, chính sách cần đi vào trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, khả thi.

Hiện nay, nhiều địa phương đã có cơ chế, chính sách đặc thù, đây là cơ sở thuận lợi để TP. Đà Nẵng nghiên cứu, kế thừa, đề xuất chính sách mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, đề xuất chính sách mới là vấn đề khó, Bộ trưởng nhận xét.

Đà Nẵng đề xuất 6 cơ chế, chính sách đặc thù mới
Phiên họp diễn ra chiều 26/2.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay thành phố cũng đang trăn trở với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính. Trước mắt, thành phố Đà Nẵng mong muốn đưa việc hình thành trung tâm tài chính vào dự thảo nghị quyết để làm nền tảng cho quá trình triển khai, thực hiện sau này.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành để xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố.

Trên cơ sở các chính sách đã được Quốc hội ban hành và áp dụng tại TP. Đà Nẵng thời gian qua, TP. Đà Nẵng đề xuất 27 chính sách, bao gồm 21 chính sách tương tự các địa phương (trong đó có 11 chính sách tương tự hoàn toàn, 10 chính sách có điều chỉnh) và 6 chính sách mới bổ sung.

Đối với nhóm chính sách tương tự các địa phương, TP. Đà Nẵng đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù tương tự Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, bao gồm các cơ chế, chính sách về: tài chính ngân sách; điều chỉnh cục bộ quy hoạch; cơ chế, chính sách về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lương, tiền công chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt; thẩm quyền bố trí thu nhập tăng thêm cho cán bố, công chức, viên chức…; thẩm quyền quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt; về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các lĩnh vực ưu tiên.

Về 6 chính sách mới, thành phố Đà Nẵng đề xuất:

Thí điểm thành lập Khu thương mại tự do TP. Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng;

Cho phép thực hiện thí điểm bổ sung dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;

Cơ chế tuyển dụng, tiền lương, tiền công, miễn giảm thuế thu nhập, hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…;

HĐND thành phố quyết định việc cho phép TP. Đà Nẵng là địa bàn được thử nghiệm có kiểm soát (Sanbdox) qua sử dụng công nghệ chuỗi khối…;

Việc đầu tư, quản lý, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo;

HĐND TP. Đà Nẵng quyết định các chính sách hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố.