DN

Ảnh minh họa

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và doanh nghiệp của ngành BHXH cho thấy, tính đến hết ngày 23/9, cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 588 đơn vị với 105.582 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 727,2 tỷ đồng tại 52/63 tỉnh, thành phố.

Cơ quan BHXH cũng đã xác nhận danh sách cho 1.410.621 lao động của 43.004 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, đã xác nhận cho 1.103.082 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 39.344 đơn vị; 189.378 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 2.523 đơn vị; 1.308 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 17 đơn vị.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách 56.308 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 748 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.

Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, tính đến 23/9, cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách 37.777 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 207 đơn vị.

Đồng thời, đã xác nhận danh sách 22.947 lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 165 đơn vị./.

Thảo Miên