Theo đó, kể từ ngày 1/12/2021, Đài Loan đưa mặt hàng long não, băng phiến vào danh mục các mặt hàng hải quan Đài Loan hỗ trợ kiểm tra, đồng thời sửa đổi mã nhập khẩu (mã HS) quy định từ mã 502 thành mã 513 phân biệt quy định riêng đối với mục đích nhập khẩu long não, băng phiến dùng để làm vị thuốc bắc (Chinese herbal medicine) hay không làm vị thuốc bắc.

Thông báo của BOFT cho biết, do long não, băng phiến không phân biệt hàng khô hay hàng không khô trong khi mặt hàng này để sử dụng làm phụ gia thực phẩm (giới hạn trong gia vị) nên việc sửa đổi quy định lần này cho phép đáp ứng như cầu nhập khẩu long não, băng phiến làm phụ gia thực phẩm của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hương liệu thực phẩm.

Từ 1/12/2021, Đài Loan sửa đổi quy định nhập khẩu mặt hàng long não, băng phiến
Băng phiến thuộc nhóm hàng Đài Loan điều chỉnh HS. Ảnh: TL minh họa

Đối với mục đích nhập khẩu long não, băng phiến khô dùng để làm vị thuốc bắc, Đài Loan giữ nguyên quy định nhập khẩu mã 502 yêu cầu nhà nhập khẩu long não, băng phiến khô cần Kèm theo bản sao Giấy phép kinh doanh thuốc bắc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất thuốc bắc do Cơ quan Y tế và Phúc lợi cấp.

Đối với nhập khẩu các sản phẩm bột, cần phải đính kèm bản sao Giấy phép thuốc hoặc văn bản chấp thuận do Cơ quan Y tế và Phúc lợi cấp. Tên hàng hóa cần ghi rõ tên thuốc, tên thảo mộc hay bột thuốc bằng chữ Hán. Các sản phẩm nhập khẩu long não, băng phiến không khô không phải tuân theo các quy định này.

Đối với mục đích nhập khẩu long não, băng phiến không dùng để làm vị thuốc bắc, Đài Loan sửa đổi quy định nhập khẩu (mã 513) chỉ yêu cầu ghi rõ “không dùng làm vị thuốc bắc” và miễn các quy định nhập khẩu mã 502./.