Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ cho biết, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã nghe các tham luận của Tổng cục Hải quan, Kho Bạc nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ Thi đua khen thưởng… về các nhiệm vụ trọng tâm quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II của các cơ sở Đảng trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Đinh Đức Xương - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan TW cho các đơn vị. Ảnh: MN. Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, năm 2013 có 49/49 tổ chức đảng thực hiện phân loại, trong đó 45/49 đảng bộ, chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, chiếm tỷ lệ 91,84%; có 3/49 đảng bộ, chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; có 1/49 chi bộ đạt “Hoàn thành nhiệm vụ”. Về số đảng viên, trong số 3.599 đảng viên tham gia phân loại, có 552 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 15,1%; có 2.998 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 83,30%; 42 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Có 7 đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Ban Thường vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các đề án, nhiệm vụ đã được giao năm 2014. Trên cơ sở đó đôn đốc, động viên toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, trong quý II sẽ thành lập Tổ nghiên cứu xã hội của Đảng ủy nhằm thường xuyên nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, kịp thời định hướng các nguồn thông tin, tích cực tham mưu chỉ đạo và giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề dư luận phản ánh, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên… Cũng tại Hội nghị sơ kết, Ban Thường vụ đã quyết định tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 54 tổ chức đảng và 124 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013; Ban Thường vụ cũng đã đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng: Tặng cờ cho 6 tổ chức đảng, tặng bằng khen cho 16 tổ chức đảng và 24 đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc năm 2013. Chi bộ báo Thời báo Tài chính được Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tặng Bằng khen Cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm liền (2009 - 2014).

Nhật Minh