a thuy

Ông Phạm Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo nhằm triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018, triển khai, thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, giải quyết công việc công tâm – khách quan.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính cho biết: Việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia nói chung và ngành Tài chính nói riêng. Đồng thời, tạo ra đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tốt đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính đã đạt được kết quả đáng kích lệ. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều thay đổi phương pháp dạy và học, giải quyết kịp thời những điểm bất cập mà thực tế phát sinh… góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính.

vu to chuc
Toàn cảnh hội thảo triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018.

Để đảm bảo thực hiện tốt Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, ông Phạm Xuân Thủy nhấn mạnh: Hàng năm các đơn vị phải tổng kết, đánh giá nghiêm túc về các lớp học, nội dung chương trình đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị cử người đi học có trách nhiệm rà soát, đánh giá đúng thực chất về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ của đơn vị, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu thực tế công việc cần, để cử đúng đối tượng tham gia các khóa đào tạo. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách để tuyển chọn đội ngũ giảng dạy, báo cáo viên có chất lượng cao, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tránh tình trạng đào tạo đủ chứng chỉ, bằng cấp để hợp thức hóa các tiêu chuẩn chức danh và ngạch lương; rà soát cơ chế, chính sách về hỗ trợ đối với cán bộ đi học nhằm đáp ứng yêu cầu công tác.

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tổ chức 130 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với các khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng ngạch công chức hành chính và chuyên ngành; chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý; bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên ngành…, dự kiến đào tạo cho gần 6.200 học viên./.

Tin, ảnh: Vũ Lê