TT

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

DATC hoàn thành tốt mục tiêu kép trong một năm nhiều khó khăn

Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Thanh Hiền, Phó Tổng giám đốc DATC cho biết, năm 2020, DATC đã triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội, thị trường mua bán nợ gặp nhiều cạnh tranh, tiến độ cổ phần hóa chậm so với kế hoạch. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, nhân viên công ty, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính và các cơ quan chuyên môn, công ty đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch an toàn tuyệt đối, vừa thực hiện vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều nhiệm vụ công tác được đẩy nhanh tiến độ, có kết quả chuyển biến rõ rệt, tích cực tạo tiền đề cho việc triển khai kế hoạch năm 2021.

Được biết, năm 2020, tổng doanh thu của công ty đạt 1.560 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 212 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện 169,6 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 2,9%, đạt 100% kế hoạch. Nộp ngân sách 162,4 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch. Đánh giá chung, công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và đủ điều kiện đánh giá xếp loại A.

Trong năm, công ty đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ của Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC); tiếp tục triển khai phương án xử lý nợ tại Vinalines và các đơn vị thành viên theo Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 10/10/2017; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty cổ phần thực phẩm miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Công ty Haprosimex theo Nghị quyết đã được phê duyệt, qua đó đã góp phần nâng cao năng lực tài chính, từng bước phục hồi hoạt động của các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo đề án được Chính phủ phê duyệt gắn với việc thu hồi các khoản nợ của Chính phủ.

Công ty cũng thực hiện rà soát, nghiên cứu, đánh giá một số dự án khó khăn ngành công thương theo chỉ đạo cuả Chính phủ để tìm kiếm nhà đầu tư, hợp tác xây dựng phương án xử lý gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.

Đặc biệt, năm qua, công ty đã tiếp tục phối hợp tích cực với các cơ quan thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC, có hiệu lực áp dụng từ 10/12/2020.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 và dự báo năm 2021 dịch Covid-19 chưa chấm dứt, thị trường mua bán, xử lý nợ tiếp tục cạnh tranh. Tuy nhiên, với hy vọng thể chế, cơ chế quan trọng được phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho DATC có điều kiện đẩy mạnh hoạt động.

Trên cơ sở đó, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 là 1.600 tỷ đồng; tăng 5,2% so với kế hoạch 2020 và cao hơn thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng, tăng 2,3% so với kế hoạch 2020 và cao hơn thực hiện năm 2020. Nộp ngân sách nhà nước 160 tỷ đồng, tăng 6,6% so với kế hoạch năm 2020.

TT
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Công cụ đặc biệt của Chính phủ trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đánh giá cao những kết quả, thành tích sản xuất kinh doanh mà DATC đạt được năm vừa qua, khi hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch. Những kết quả ấn tượng này đã góp phần vào thành tích chung của khối doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính quản lý, góp phần để ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

Theo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, trong khi các mặt công tác đều được triển khai đồng bộ, toàn diện thì có nhiều điểm nổi bật trong kết quả hoạt động của DATC năm 2020. Trong đó, đặc biệt là việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được Bộ giao. Đồng thời, công ty đã có những đóng góp rất trách nhiệm, làm việc với tinh thần kiên trì, nhẫn nại để trình bày, thuyết minh trước các đơn vị, các bộ ngành liên quan, từ đó hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định 129 về chức năng, nhiệm vụ của DATC. Đây là văn bản pháp lý cao nhất của DATC, xác định vị thế cho DATC trong hành trình tiếp theo, là cơ sở pháp lý quan trọng để tạo thuận lợi hơn cho DATC trong triển khai nhiệm vụ.

Đồng tình với các mục tiêu cao công ty đặt ra cho năm 2021, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nêu rõ công ty cần quyết liệt tổ chức thực hiện, bên cạnh việc phòng chống dịch. Đồng thời, để tránh những diễn biến xấu dự kiến còn tiếp tục trong năm 2021, công ty cần nâng cao tính sáng tạo, quyết liệt, chủ động để có kế hoạch ứng phó sẵn sàng, phù hợp.

Về phía các cơ quan liên quan trọng Bộ Tài chính, Thứ trưởng lưu ý cần chú ý tạo điều kiện thuận lợi cho DATC hoàn thành nhiệm vụ. "Ứng xử với DATC có điểm chung nhưng cũng có những điểm khác với doanh nghiệp bình thường, vì công ty được thành lập để mua bán, xử lý nợ, là công cụ của Nhà nước trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao năng lực doanh nghiệp nhà nước những năm qua và thời gian tới", Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nói.

TT
Tại hội nghị, lãnh đạo công ty thực hiện ký giao ước thi đua. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Lê Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC đã phát biểu cám ơn sự động viên chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ, giúp DATC bền tâm vững chí vượt qua khó khăn thời gian qua. Thời gian tới, DATC sẽ chủ động hơn, quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong bộ để tiếp hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công ty.

Với những gợi ý của Thứ trưởng, Chủ tịch DATC Lê Hoàng Hải đánh giá sự đổi mới của công ty cũng còn chưa thực sự toàn diện. Với sự biến động của thị trường hiện nay, nếu không đổi mới sẽ tụt hậu, "cứ lối cũ ta về mãi thì sẽ bế tắc", ông Lê Hoàng Hải nhận định.

Tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Lê Hoàng Hải cho biết công ty sẽ phấn đấu huy động tối đa trí tuệ tập thể, tiếp tục đổi mới cách nghĩ cách làm, sử dụng tối đa nguồn lực được phát triển công ty trong tình hình nhiều biến động hiện nay.

Dương An