gt

Đầu tư đường cao tốc góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng loạt triển khai các dự án

Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 và Ban QLDA 6, Bộ GTVT đã mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật các gói thầu xây lắp thuộc hai dự án thành cao tốc Bắc - Nam đoạn quốc lộ (QL) 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thực hiện theo hình thức đầu tư công. Đây là các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính). Nhà thầu nào đạt yêu cầu về hồ sơ đề xuất kỹ thuật mới mở tiếp hồ sơ đề xuất tài chính. Đối với Ban QLDA 2 đã mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật của hai gói thầu xây lắp XL01 và XL02, XL03 dự án cao tốc QL45 - Nghi Sơn. Dự kiến, trong tháng 6/2021, gói thầu xây lắp đầu tiên của dự án sẽ khởi công, thời gian thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn trong khoảng 2 năm, hoàn thành trong năm 2023.

Với dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, Ban QLDA6 cho biết, dự án có 4 gói thầu xây lắp. Hiện tại đã mở thầu các gói xây lắp XL 01 đến XL 04. Dự kiến, trong tháng 6/2021, gói thầu đầu tiên của dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu để tổ chức khởi công xây dựng, theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT.

Theo Bộ GTVT, trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, ngoài 6 dự án thành phần đang tổ chức thi công (Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, cầu Mỹ Thuận 2), tiến độ chuẩn bị triển khai của các dự án còn lại đang bám sát yêu cầu của Chính phủ và Bộ GTVT. Các gói thầu xây lắp đầu tiên của hai dự án QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 6/2021 để tổ chức khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch của Bộ GTVT.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian tổ chức thi công xây dựng dự án trong khoảng 2 năm. Còn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian thi công dự án trong khoảng 2 năm.

Đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài khoảng 50km, đi qua địa phận 2 tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km). Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 11.157 tỷ đồng gồm: Vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng và vốn nhà nước tham gia thực hiện khoảng 6.067,73 tỷ đồng.

Đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bộ GTVT cho biết, tính đến hết tháng 5/2021, Bộ GTVT đã giải ngân được khoảng 13.516 tỷ đồng, đạt 32,7% kế hoạch đã phân bổ và đạt 32,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng tháng 5/2021, Bộ GTVT giải ngân được 2.898/3.357 tỷ đồng, chậm khoảng 460 tỷ đồng.

Năm 2021, Bộ GTVT được giao kế hoạch khoảng 43.401 tỷ đồng gồm 42.996 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2021 và khoảng 405 tỷ đồng kế hoạch kéo dài. Đến nay, Bộ GTVT đã giao kế hoạch chi tiết 40.933/42.996 tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, còn lại 2.062,91 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao chi tiết kế hoạch. Nguyên nhân dẫn tới kết quả giải ngân trong năm tháng đầu năm 2021 của Bộ GTVT chưa đạt so với kế hoạch đề ra chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật tại một số địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, nguồn vật liệu phục vụ thi công tại một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam vẫn đang thiếu hụt. Ngoài ra, một số chủ đầu tư, ban QLDA chưa quyết liệt việc đôn đốc thực hiện dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ GTVT đang quyết liệt đốc thúc các chủ đầu tư, ban QLDA thực hiện nhiều giải pháp mạnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong các tháng còn lại, riêng trong tháng 6/2021 sẽ phải giải ngân thêm khoảng 2.976 tỷ đồng. Cụ thể, trong tháng 6/2021, các chủ đầu tư, ban QLDA thuộc Bộ GTVT sẽ phải giải ngân khoảng 2.976 tỷ đồng nhằm đảm bảo giải ngân lũy kế hết tháng 6/2021 đạt khoảng 16.492 tỷ đồng, đạt 38,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thời gian tới, Vụ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, tiếp tục rà soát để tham mưu lãnh đạo Bộ GTVT kịp thời điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án. Đặc biệt, các dự án chậm, không chuyển biến, Bộ GTVT xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm vốn đã bố trí cho dự án và Bộ GTVT sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu


Thời gian tới, các đơn vị thuộc bộ tiếp tục rà soát để tham mưu lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kịp thời điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án. Đặc biệt, các dự án chậm, không chuyển biến, Bộ GTVT xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm vốn đã bố trí cho dự án và Bộ GTVT sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Trí Dũng