Bộ Tài chính cho biết, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản năm 2011; công văn của Cục Thuế tỉnh An Giang và Cục UBND tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình xử lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp xuất khẩu này;

Bộ Tài chính đề nghị tỉnh An Giang hoàn trả NSTW số thuế GTGT đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2011 là trên 89 tỷ đồng; tỉnh Kon Tum hoàn trả số thuế GTGT là gần 2 tỷ đồng trước thời hạn ngày 31/12/2013.

Bộ Tài chính khẳng định, sau thời hạn này, trường hợp địa phương chưa hoàn trả số tiền trên, đề nghị Kho bạc Nhà nước thu hồi vào số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP năm 2014 theo quy định.

H.TR