Sự gia tăng các quy định pháp lý đặt ra kỳ vọng cao hơn đối với các tổ chức tín dụng. Các cơ quan quản lý đang áp đặt áp lực lên các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ để cải thiện quản lý rủi ro, tuân thủ và khắc phục các vấn đề không hiệu quả.

Deloitte khuyến cáo ngân hàng bán lẻ cần phát triển thanh toán tiêu dùng để tăng doanh thu
Deloitte: Trí tuệ nhân tạo tạo sinh sẽ tạo ra thay đổi lớn trong ngành ngân hàng. Ảnh: T.L
Trí tuệ nhân tạo sẽ tái định hình bối cảnh thanh toán tại Việt Nam Công nghệ và đổi mới sáng tạo là "đòn bẩy" quan trọng tạo ra dư địa mới cho tăng trưởng

Sự tập trung vào quản trị rủi ro và tuân thủ là cần thiết, bao gồm quản lý dữ liệu, đánh giá rủi ro, kiểm soát nội bộ và các chương trình tuân thủ. Việc giám sát ngân hàng và bên thứ ba cũng cần được tăng cường thông qua các quy định và hướng dẫn đã ban hành.

Về công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển và việc áp dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) sẽ mang lại những thay đổi lớn cho ngành Ngân hàng. Tuy nhiên, việc áp dụng Generative AI vẫn chưa nhất quán do áp lực pháp lý lớn và các vấn đề về đạo đức, quyền riêng tư, bảo mật và độ tin cậy.

Quản lý chi phí và quản lý vốn sẽ trở thành trọng tâm, tuy nhiên, các ngân hàng cũng không thể quá thận trọng khi ngành Ngân hàng đang trải qua nhiều biến động.

Báo cáo cũng cho rằng, các ngân hàng bán lẻ cần tăng cường quan hệ khách hàng và phát triển thanh toán tiêu dùng để tăng doanh thu. Quản lý tài sản cần cải tiến công cụ tư vấn cho tương lai.

Tái cấu trúc mô hình kinh doanh

Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư và thị trường vốn cần tái cấu trúc mô hình kinh doanh và sử dụng công nghệ tiên tiến. Cơ sở hạ tầng thị trường cần đổi mới mô hình kinh doanh và trở thành đối tác quan trọng của khách hàng.