vắc xin

Để đạt miễn dịch cộng đồng, cần một nguồn lực rất lớn mua vắc - xin tiêm phòng cho toàn dân. Ảnh: TL.

Thời gian qua, cùng với ngân sách địa phương, Trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng năm 2021 để bổ sung kinh phí mua vắc-xin, các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Trung ương đã hỗ trợ 471 tỷ đồng cho các địa phương làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”, cả ngân sách trung ương, ngân sách địa phương ưu tiên bố trí kinh phí cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Mới đây, Chính phủ bổ sung 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để mua vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc phục vụ chống Covid-19.

Quyết định trên do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ngày 1/8 và giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí công khai, hiệu quả.

Được biết, vào cuối tháng 6/2021, Chính phủ cũng đã bổ sung 7.650 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua vắc-xin.

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và chi cho công tác phòng chống Covid-19 trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 là 168.800 tỷ đồng. Trong tổng số đó, có: 147.300 tỷ đồng để gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất và miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí; 21.500 tỷ đồng chi cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Trong bối cảnh thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã hết sức nỗ lực trong bố trí các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch cũng như nhiều chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách, Chính phủ đã huy động sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, người dân cả nước cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.

Minh Anh