ngân sách

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công

Tổng số thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Hà Nội 6 tháng đầu năm thực hiện là 125.562 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán trung ương giao, bằng 107,7% so với cùng kỳ. Nếu tính cả 11.390 tỷ đồng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thì số thu thực hiện hết tháng 6/2021 là 136.952 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương thực hiện hết tháng 6/2021 là 29.970 tỷ đồng, đạt 27,6% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện đạt 20,1% dự toán, chi thường xuyên thực hiện đạt 41,5% dự toán.

6 tháng đầu năm, Hà Nội thực hiện tốt chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất người nộp thuế đã nộp đơn đề nghị gia hạn khoảng 7.873 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021, trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong công tác quản lý thu NSNN, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ đảm bảo nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; tiếp tục rà soát tiết kiệm chi tiêu thường xuyên; xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đảm bảo đời sống cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19,...

Bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Gấp rút triển khai ngay các gói hỗ trợ

Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố là 198.582 tỷ đồng, đạt 54,42% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 138.366 tỷ đồng, đạt 53,86% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 60.200 tỷ đồng, đạt 55,74% dự toán. Một số khoản thu tăng hơn cùng kỳ và đạt hơn 50% dự toán như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, số thu tiền sử dụng đất.

Tổng chi 6 tháng đầu năm 2021 là 29.710 tỷ đồng, đạt 30,63% dự toán, bằng 94,13% so cùng kỳ. Thành phố đã triển khai ngay việc thực hiện rà soát, cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên; sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách để dành nguồn cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Tới đây, thành phố tăng cường các giải pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; phân tích, đánh giá nguồn thu theo từng sắc thuế, khu vực, địa bàn, có biện pháp quản lý thu hiệu quả đối với các nguồn thu tiềm năng để đẩy mạnh thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2021; tiếp tục triển khai thực hiện chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất đến người nộp thuế với nhiều hình thức; thực hiện tốt công tác hoàn thuế, rà soát, phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định; tập trung thực hiện cải cách hành chính, tăng cường cải cách hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế.

Đặc biệt, thành phố sẽ chủ động, gấp rút triển khai ngay các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhanh chóng đưa gói hỗ trợ đến tay người bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức; đồng thời tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Nửa đầu năm 2021, do dịch Covid-19, có thời điểm Bắc Giang đã phải tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, thực hiện giãn cách và cách ly xã hội đối với hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhờ nhiều giải pháp, đến nay, tỉnh đã cơ bản khống chế thành công dịch Covid-19.

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 7.622,8 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán, tăng 65,4% so với cùng kỳ. Hầu hết các chỉ tiêu, khu vực thu đạt trên 50% dự toán.

Chi ngân sách địa phương đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi không cần thiết để tập trung cho chi phòng, chống dịch Covid-19. Ước chi đến ngày 30/6/2021 là 7.761 tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán năm.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Các doanh nghiệp cần nhiều thời gian để phục hồi. Công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó chi NSNN cho công tác phòng, chống dịch tăng lên, ảnh hưởng đến cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán NSNN năm 2021, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 thông qua xây dựng các kịch bản thu phù hợp với thực tế.

Cùng với đó, Bắc Giang tập trung cao hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tạo cơ sở để tăng thu cho NSNN; tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, khai thác nguồn thu mới, nguồn thu còn khả năng để bù đắp giảm thu tại các khu vực thu đạt thấp; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2021 giảm xuống dưới 5% so với tổng số thực thu NSNN năm 2021.

Trong lý điều hành chi NSNN, tỉnh tiếp tục chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển.

Đồng thời, tỉnh Bắc Giang cũng quản lý điều hành chi NSNN chủ động, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cân đối ngân sách trong mọi trường hợp; rà soát, cắt giảm, giãn, hoãn các dự án cải tạo sửa chữa, kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị và các nhiệm vụ chưa thật sự cấp thiết, cấp bách để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách an sinh xã hội,...

Hồng Vân