xăng dầu

Ảnh T.L minh họa

Theo Thông tư số 48/2016/TT-BTC, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu được quy định như sau: Xăng khoáng và xăng sinh học: 20%; dầu diezel và dầu diezel sinh học: 7%; dầu madút: 7%; dầu hỏa: 7%; xăng máy bay và nhiêu liệu động cơ máy bay: 7%.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu tại Thông tư số 48/2016/TT-BTC nhằm góp phần hài hòa về mức thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (Biểu thuế MFN) và mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của các Hiệp định thương mại song phương và khu vực./.

Hoàng Lâm