Bộ Công thương cho biết, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trong những năm vừa qua đã được triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Hiện trên cả nước có 22 doanh nghiệp (DN) có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Số lượng DN này đã được giữ ổn định trong 2 năm vừa qua.

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2020 của các DN đạt khoảng 15.538 tỷ đồng, tăng hơn 2.863 tỷ đồng (tăng 22,8%) so với năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu bán hàng đa cấp đạt khoảng 9.300 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu bán hàng đa cấp chủ yếu là từ các sản phẩm thực phẩm chức năng (trên 80%) và mỹ phẩm (khoảng 15%).

Tổng số thuế các DN bán hàng đa cấp đã nộp ngân sách nhà nước năm 2020 đạt hơn 1.837 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2021 là hơn 1.338 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Công thương đến nay về cơ bản, các DN bán hàng đa cấp đều có website cập nhật thông tin thường xuyên, minh bạch, duy trì hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, khiếu nại và có hệ thống quản lý người tham gia đáp ứng quy định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được chú trọng và đẩy mạnh trong các năm vừa qua. Bộ Công thương đã xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử quản lý bán hàng đa cấp www.bhdc.vcca.gov.vn, vận hành ứng dụng iMLM trên điện thoại di động nhằm cung cấp thông tin về quản lý bán hàng đa cấp, vận hành trang facebook về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, năm 2020, Bộ Công thương đã phát hiện, xử phạt 3 DN với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng về các vi phạm hành chính trong hoạt động bán hàng đa cấp./.