Theo đó, Nghị định số 121/2021/NĐ-CP nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý giám sát chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Nghị định 121 quy định chỉ người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được phép chơi trò chơi điện tử có thưởng. Quá trình chơi diễn ra hoàn toàn tự động giữa người chơi với máy trò chơi điện tử có thưởng. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tất cả các đối tượng được phép ra, vào điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp được kinh doanh 2 loại máy trò chơi có thưởng
Doanh nghiệp được kinh doanh 2 loại máy trò chơi có thưởng. Ảnh TL minh hoạ

Nghị định cũng quy định máy trò chơi điện tử có thưởng sử dụng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải là máy mới 100% và được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận.

Doanh nghiệp được phép kinh doanh 2 chủng loại máy gồm: máy dành cho 1 người chơi (máy giật xèng) và máy dành cho nhiều người chơi cùng một lúc nhưng tối đa không quá 32 người chơi; tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho nhiều người chơi tối đa là 15%/tổng số máy thực tế kinh doanh.

Doanh nghiệp được quyền mua, quản lý và sử dụng thiết bị dự phòng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thiết bị dự phòng phải là thiết bị mới 100% và số lượng thiết bị dự phòng không được vượt quá 10% tổng số thiết bị của máy trò chơi điện tử có thưởng được phép kinh doanh.

Trong quá trình kinh doanh, trường hợp máy trò chơi điện tử có thưởng bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng định kỳ, việc sửa chữa, bảo dưỡng này chỉ được thực hiện trong điểm kinh doanh hoặc tại các tổ chức có chức năng sửa chữa, bảo dưỡng máy. Trường hợp sửa chữa, bảo dưỡng máy trò chơi điện tử có thưởng có liên quan đến các bộ phận làm thay đổi tỷ lệ trả thưởng thì doanh nghiệp phải thuê tổ chức kiểm định độc lập để kiểm định lại trước khi đưa máy vào kinh doanh.

Với văn bản còn lại, Nghị định số 137/2021/NĐ-CP đặt ra mục tiêu đồng bộ với hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính, nâng cao nhận thức của người chơi và doanh nghiệp.

Nghị định 137 quy định phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về điều kiện tổ chức kinh doanh, về phạm vi kinh doanh, về quản lý đối tượng được phép chơi đặt cược và trò chơi có thưởng, về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi và chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tối đa là 24 tháng.

Mức phạt cũng áp dụng từ 90 - 100 triệu đồng đối với hành vi không công bố công khai thể lệ trò chơi/thể lệ đặt cược, từ 180 - 200 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng và ban hành thể lệ trò chơi/thể lệ đặt cược.

Nghị định cũng bổ sung 2 nhóm hành vi, trong đó, phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng trong trường hợp quảng cáo hoạt động kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh hoặc nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền, mức phạt cũng được quy định từ 180 - 200 triệu đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường; tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự./.