Đã đình chỉ 6 doanh nghiệp thẩm định giá
Thẩm định giá: Đúng – sai cần căn cứ vào pháp luật về giá
Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn sai phạm trong lĩnh vực thẩm định giá

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, trên phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về một số sai phạm trong hoạt động thẩm định giá, trong đó đã có thẩm định viên về giá hành nghề bị các cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, tại văn bản mới này, Bộ Tài chính yêu cầu tổng giám đốc/giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá hành nghề cần nghiêm túc tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Doanh nghiệp thẩm định giá phải kịp thời chấn chỉnh các sai phạm
Doanh nghiệp thẩm định giá phải kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Ảnh: TL.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, các quy định về các cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá; phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng theo mẫu quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, theo đó chú trọng đến tính độc lập, khách quan và tuân thủ đúng pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá chủ động cập nhật những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá, đặc biệt nghiên cứu và tuân thủ đúng các quy định mới tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Giá về thẩm định giá để thực hiện hoạt động hành nghề từ 1/1/2022.

Bộ Tài chính đề nghị tổng giám đốc/giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá, ban hành quy định về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá; chủ động thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của doanh nghiệp; thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06.

Tổng giám đốc/giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá phải báo cáo kịp thời với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có sự thay đổi thông tin về doanh nghiệp và thẩm định viên theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 cua Chính phủ.

Trước đó, liên quan đến các sai phạm của thẩm định viên về giá thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Tài chính "chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát ngay đối với các doanh nghiệp thẩm định giá để đánh giá lại năng lực, điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá, kịp thời đình chỉ hoạt động đối với các doanh nghiệp không đủ năng lực, điều kiện hoặc có vi phạm trong hoạt động thẩm định giá”, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá./.