tem ruou

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình thực hiện Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá, một số cục hải quan phản ánh gặp vướng mắc giám sát dán tem rượu nhập khẩu, thủ tục bán tem rượu nhập khẩu.

Để thống nhất việc thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện dán tem rượu nhập khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC.

Về dán tem rượu nhập khẩu, Thông tư 23/2021/TT-BTC không quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc giám sát dán tem; theo đó việc dán tem được thực hiện theo quy định tại tiết b khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC. Cụ thể là, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dán tem và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu đóng chai có nhu cầu dán tem tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài thì phải đảm bảo việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu đúng quy định trước khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, về mẫu tem các đơn vị hải quan thực hiện theo Thông tư 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính cho đến khi có mẫu tem mới theo thông báo của Tổng cục Hải quan.

Trong 3 tháng kể từ ngày Thông tư 23/2021/TT-BTC có hiệu lực, cục hải quan các tỉnh, thành phố có hoạt động mua bán tem rượu nhập khẩu có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình khó khăn vướng mắc, những điều bất hợp lý về Tổng cục Hải quan để xem xét, xử lý kịp thời./.

Ngọc Linh