DATC: Nhìn lại 20 năm hành trình mang sứ mệnh "bà đỡ" Sơ kết một năm thực hiện hợp tác toàn diện giữa DATC và Vietinbank Đảng bộ DATC: Lan toả mạnh mẽ tinh thần học tập và làm theo Bác

Năm 2023, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam đối mặt với hàng loạt khó khăn và bất định. Trong bối cảnh đó, hoạt động của DATC cũng gặp những khó khăn, trở ngại không ít.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính và các cơ quan chuyên môn thuộc bộ, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên DATC với tinh thần nỗ lực, sự đoàn kết, quyết tâm cao đã vượt qua mọi thách thức, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác được Bộ Tài chính giao.

Doanh thu của DATC năm 2023 đạt 123% kế hoạch được giao
Toàn cảnh hội nghị sáng 19/1.

Kết quả, năm 2023, tổng doanh thu của DATC đạt 2.460 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 240 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Nộp ngân sách nhà nước 165 tỷ đồng.

Trong năm, hoạt động kinh doanh của DATC có phát sinh đột biến một số phương án có doanh số mua, doanh thu lớn, có phương án thực hiện thu nợ trước hạn đã góp phần để công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh.

Theo Phó Tổng giám đốc DATC Chu Ngọc Lâm, để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh trên, trước tiên là sự nhịp nhàng trong công tác quản trị, điều hành; là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của Ban lãnh đạo công ty trên mọi mặt hoạt động và sau đó là sự phấn đấu, quyết tâm của tất cả cán bộ DATC, nhất là lực lượng làm công tác mua bán nợ tại Hội sở chính và các chi nhánh, trunh tâm.

Đồng thời, công ty cũng được Bộ Tài chính chỉ đạo các cục, vụ có liên quan xây dựng, hoàn thiện về mặt thể chế, tạo tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ: phê duyệt Đề án cơ cấu lại DATC giai đoạn 2021-2025, Đề án chiến lược phát triển DATC giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2035, Kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025… Có ý kiến với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để DATC là đối tượng điều chỉnh của Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi…

“Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được là sự cố gắng nỗ lực và đầy quyết tâm của cả tập thể DATC; sự quan tâm và tạo điều kiện của Bộ Tài chính” - Phó Tổng Giám đốc DATC Chu Ngọc Lâm khẳng định.

Với những nỗ lực như vậy, năm 2023, công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đủ điều kiện được đánh giá xếp loại A.

Cùng với thực hiện các hoạt động kinh doanh, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được công ty đặt lên hàng đầu. Trong năm 2023, bám sát các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao, DATC đã chủ động, tích cực, kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp xử lý đối với các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong năm, DATC đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ liên quan đến SBIC mà Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Về hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ, trong các năm trở lại đây tiến độ cổ phần hóa tại các bộ, địa phương còn chậm dẫn đến kết quả của hoạt động tiếp nhận có xu hướng ngày càng thấp. Cả năm 2023, cả nước không thực hiện cổ phần hóa được doanh nghiệp nào.

Với phương châm phát sinh đến đâu, tiếp nhận đến đó, trong năm 2023, công ty đã hoàn thành thủ tục tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 2 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 78,2 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2004 đến 31/12/2023, công ty đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của 2.726 doanh nghiệp (trong đó, 1.065 DN trung ương và 1.661 DN địa phương) với giá trị tiếp nhận 6.287 tỷ đồng.

Doanh thu của DATC năm 2023 đạt 123% kế hoạch được giao
Tại hội nghị, các lãnh đạo, cán bộ DATC đã thực hiện ký giao ước thi đua năm 2024

Đối với hoạt động kinh doanh trọng tâm của DATC là mua, bán nợ và tài sản, ngay từ đầu năm, do đã dự báo trước được những diễn biến phức tạp, khó khăn của năm 2023 nên lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo, điều hành, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt về mua bán xử lý nợ gắn với điều kiện, khả năng thực tế thanh toán nợ của khách nợ; và để phù hợp với thực tế thanh toán, giúp các doanh nghiệp có cơ hội cơ cấu lại, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh,

Bên cạnh những mặt đã hoàn thành tốt, lãnh đạo công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại cần phải khắc phục trong năm tới như đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phân giao kế hoạch, công tác đào tạo, gắn việc trả lương với hiệu quả kinh doanh, công tác phối hợp giữa các đơn vị…

Được biết, công ty đã có sự thay đổi linh hoạt các phương thức mua và xử lý nợ để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh. Sự linh hoạt này, kết hợp với việc xem xét lựa chọn chất lượng khoản nợ ngay từ khâu khảo sát, đánh giá khi xây dựng phương án đã giúp các đơn vị trong toàn công ty thực hiện thành công 12 phương án mua và xử lý nợ mới, trong đó nhiều phương án có giá trị rất lớn.

Kết quả năm 2023, DATC đã ký hợp đồng mua và xử lý 8.227 tỷ đồng và 63,2 triệu USD (tương đương khoảng 9.756 tỷ đồng) nợ xấu của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 2.264 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch (bằng 154% so với thực hiện năm 2022). Trong năm, công ty phát sinh một số phương án xử lý nợ có quy mô lớn, đóng góp vào kết quả chung của toàn công ty, đồng thời có một số phương án lớn đang thực hiện gối đầu cho năm sau.

Hiện nay các phương án mua bán nợ thường có giá trị lớn, tính phức tạp cao nên yêu cầu về tiến độ xử lý và quản trị rủi ro cao hơn để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của phương án. Điều này càng đặt ra cho DATC nhiều thách thức để đổi mới, sáng tạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp với tình hình mới./.