Doanh thu hoạt động vận tải Hà Nội tiếp tục tăng
Doanh thu từ hoạt động vận tải của Hà Nội tăng mạnh. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 9/2022 của Hà Nội ước tính đạt 105,8 triệu tấn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 89,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 10,2 tỷ tấn.km, tăng 1,3% và tăng 85,9%; doanh thu ước tính đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 86,6%.

Ước tính quý III, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 314,7 triệu tấn, tăng 4,5% so với quý trước và tăng 81,2% so với cùng kỳ năm 2021; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 30,3 tỷ tấn.km, tăng 3,7% và tăng 65,5%; doanh thu đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% và tăng 80,4%.

Tính chung 9 tháng năm 2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 891,3 triệu tấn, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 87,3 tỷ tấn.km, tăng 54,2%; doanh thu đạt 50,2 nghìn tỷ đồng, tăng 55,5% (9 tháng năm 2021 giảm 4,4%).

Cũng theo Sở Giao thông vận tải, số lượt hành khách vận chuyển tháng 9 ước đạt 26,1 triệu lượt hành khách, tăng 1,1% so với tháng trước và gấp 22,7 lần cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 838 triệu lượt hành khách.km, tăng 1,4% và gấp 16,9 lần; doanh thu ước tính đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và gấp 15,6 lần.

Ước tính quý III, số lượt hành khách vận chuyển đạt 77,7 triệu lượt hành khách, tăng 4,8% so với quý trước và gấp 6 lần cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 2,5 tỷ lượt hành khách.km, tăng 4,5% và gấp 5,7 lần; doanh thu đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% và gấp 4,7 lần.

Tính chung 9 tháng năm 2022, số lượt hành khách vận chuyển đạt 223 triệu lượt hành khách, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 6,6 tỷ lượt hành khách.km, tăng 30,5%; doanh thu đạt 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,3% (9 tháng năm 2021 giảm 19,9%).

Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 9 ước tính đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 41,4% so với cùng kỳ. Doanh thu quý III đạt 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với quý trước và tăng 36% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, doanh thu đạt 53,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2021 tăng 4,2%).