Đốc thúc địa phương thực hiện bình ổn giá sữa

Cơ quan quản lý giá ra văn bản đôn đốc địa phương thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ảnh: H.L

>> Kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của doanh nghiệp sữa

Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một số địa phương, Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát việc xác định giá bán lẻ tối đa và đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương, căn cứ vào bảng giá tối đa bán buôn, giá đăng ký, giá bán lẻ khuyến nghị và giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân do Bộ Tài chính và các Sở Tài chính địa phương có các nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩrn sữa như TP. Hồ Chí Minh.,Hà Nội, Bình Dương... đã thông báo.

Cơ quan quản lý giá cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật thêm thông, tin giá tối đa, giá đăng ký tại các tỉnh, thành phố lớn, như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận (nơi khởi nguồn sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm sữa) để làm cơ sở rà soát, kiểm tra giá bán lẻ sản phẩm sữa trên địa bàn địa phương.

Sau khi rà soát, Sở Tài chính thực hiện công khai thông tin giá bán lẻ tối đa, đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của từng tổ chức, cá nhân trên cổng Thông tin điện tử của Sở.

Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ, đăng ký giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định./.

N.P