Đồng Nai: Thu hồi nợ về quỹ bảo hiểm bắt buộc 110 tỷ đồng
Ảnh: Minh họa

Theo đó, trong năm 2022 đã thực hiện thanh, kiểm tra tại 801 đơn vị trong tỉnh liên quan đến bảo BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đáng chú ý, đơn vị đã tiến hành cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản đối với 2 đơn vị không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Liên quan đến việc vi phạm pháp luật trên lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tỉnh đã chuyển cơ quan điều tra 5 vụ. Trong đó 1 vụ đã có kết quả giải quyết, 4 vụ còn lại đang trong thời gian thụ lý.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của BHXH tỉnh Đồng Nai là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo thu đúng, thu kịp thời, chống thất thu, nợ đọng tiền đóng các loại bảo hiểm.

Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 54%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 49,5%./.