Theo ban tổ chức, sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đã phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP đạt 6,42%, kinh tế vĩ mô ổn định, hoạt động FDI và xuất khẩu tiếp tục khởi sắc.

Cùng với việc Chính phủ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, đặc biệt là việc ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5 vừa qua về Quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế (KCN - KKT), dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào các khu công nghiệp đang hứa hẹn sẽ tiếp tục gia tăng.

Dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp hứa hẹn sẽ tiếp tục gia tăng
Dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp hứa hẹn sẽ tiếp tục gia tăng. Ảnh: T.L

Nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện tiềm năng, kết nối cơ hội đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trong bối cảnh mới và đề xuất các giải pháp khơi thông dòng vốn đầu tư, nhất là FDI chất lượng cao vào các KCN - KKT, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn tổ chức diễn đàn này.

Các nội dung chính của diễn đàn sẽ xoay quanh: Khơi thông dòng vốn FDI chất lượng cao vào các KCN; những nhân tố có thể tạo nên một làn sóng mới; những điểm mới của Nghị định 35/2022/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển KCN phụ trợ, KCN chuyên ngành, KCN công nghệ cao, KCN sinh thái và KCN - đô thị - dịch vụ; khu công nghiệp chuyên ngành hấp dẫn doanh nghiệp ngoại; cơ hội đầu tư vào các KCN tại các tỉnh, thành phố; doanh nghiệp trong và ngoài nước đang nhắm tới những loại hình khu công nghiệp nào tại Việt Nam...

Diễn đàn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội và chính sách thu hút đầu tư vào KCN của các tỉnh, thành phố./.