xăng dầu

Lợi nhuận định mức tối đa là 300 đồng/lít xăng dầu. Ảnh: TL.

Theo dự thảo, các khoản chi phí định mức tối đa trong giá cơ sở xăng dầu (khoản chi phí tổng hợp) được rà soát, đánh giá và xây dựng trên cơ sở nguồn số liệu sau đây: số liệu do các thương nhân đầu mối tổng hợp từ các khoản chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định; số liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát, đánh giá chi phí thực tế của Bộ Tài chính tại một số thương nhân đầu mối có tính đại diện, sản lượng xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn (nếu có); số liệu tại báo cáo kết luận thanh tra, kiểm tra…

Ngoài ra, các khoản chi phí định mức tối đa trong giá cơ sở xăng dầu (khoản chi phí tổng hợp) được rà soát, đánh giá và xây dựng trên cơ sở có tính đến mức độ phù hợp với các mục tiêu kiểm soát lạm phát, phát triển kinh tế, xã hội từng thời kỳ.

Việc thu thập, tổng hợp số liệu để tính toán phải trên cơ sở lựa chọn để đảm bảo tính đại diện của các đơn vị có quy mô lớn, sản lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước chiếm trên 70% tổng sản lượng xăng dầu trên cả nước (theo sản lượng xăng dầu trích Quỹ Bình ổn giá của năm báo cáo).

Khoản lợi nhuận định mức quy định tại thông tư này là mức tối đa, chỉ có giá trị để tính giá xăng dầu từ nguồn trong nước và nguồn nhập khẩu. Lợi nhuận thực tế thu được trong kinh doanh phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của các thương nhân đầu mối.

Thông tư đã quy định cụ thể: phương pháp xác định giá Etanol nhiên liệu; phương pháp xác định tỷ lệ thể tích xăng không chì, tỷ lệ thể tích Etanol nhiên liệu để tính giá cơ sở xăng sinh học; phương pháp xác định khoản chi phí về thuế nhập khẩu xăng dầu; phương pháp xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt để tính giá cơ sở xăng; phương pháp xác định khoản chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam; phương pháp xác định khoản chi phí kinh doanh xăng dầu định mức…

Về khoản lợi nhuận định mức, dự thảo thông tư nêu rõ: lợi nhuận định mức là lợi nhuận trong kinh doanh xăng dầu chỉ có giá trị để tính giá cơ sở, mức tối đa được áp dụng trong công thức giá cơ sở là 300 đồng/lít, kg ở nhiệt độ thực tế. Lợi nhuận thực tế thu được trong kinh doanh phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của các thương nhân đầu mối./.

Minh Anh