Bộ Công thương vừa thông báo kết quả rà soát giữa kỳ việc áp thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu.

Theo đó, biện pháp tự vệ chính thức được áp dụng đối với hàng hóa của tất cả các nước bị điều tra, ngoại trừ các nước được loại trừ khỏi vụ việc điều tra theo quy định về lượng nhập khẩu không đáng kể.

Kết quả rà soát biện pháp tự vệ cho thấy hàng hóa nhập khẩu tiếp tục gia tăng và gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa. Cụ thể, năm 2012 lượng nhập khẩu là 568,896 tấn; năm 2013 lượng nhập khẩu tăng 5,3% so với năm 2012 và năm 2014 là 666,596 tấn (tăng 11,3% so với năm 2013). Như vậy, tốc độ tăng của lượng nhập khẩu trong giai đoạn rà soát tăng nhiều so với giai đoạn chưa áp thuế chính thức trước đó.

Sự gia tăng của hàng nhập khẩu là nguyên nhân dẫn tới thiệt hại cho ngành sản xuất dầu thực vật nội địa của Việt Nam. Doanh thu bán hàng nội địa của ngành sản xuất trong nước năm 2014 đã tăng 16,5% so với năm 2013 và tổng doanh thu bán hàng (bao gồm xuất khẩu) tăng 15,08%. Tuy nhiên, nếu so sánh với doanh thu bán hàng nội địa mà ngành sản xuất trong nước đạt được trong năm 2012 thì năm 2014 doanh thu bán hàng nội địa giảm 0,4%. Thị phần của ngành sản xuất trong nước tăng từ 27% năm 2012 lên 33,4% năm 2013 và duy trì ở mức này trong năm 2014…

Do đó, Bộ Công thương quyết định duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu cọ tinh luyện với mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau như sau:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế

8/5/2015 - 7/5/2016

3%

8/5/2016-7/5/2017

2%

8/5/2017 trở đi (nếu không gia hạn)

0%

Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ được thực hiện theo pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam và hướng dẫn thu nộp thuế chống bán phá giá của Bộ Tài chính căn cứ theo quy định pháp luật về quản lý thuế và các quy định pháp lý liên quan khác./.

Theo chinhphu.vn