Fed không tăng lãi suất và dự báo duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cho đến năm 2024