FLC Stone phải giải trình về việc cổ phiếu AMD tăng trần 5 phiên liên tiếp
Cổ phiếu AMD của FLC Stone được giao dịch vào ngày 28/2 với giá 1.430 đồng/cổ phiếu

Ngày 28/2, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố thông tin đại chúng liên quan đến việc giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, ngày 27/2/2023 đơn vị này có nhận được Công văn số 201/SGDHCM-GS ngày 24/2/2023 của HOSE về việc công bố thông tin giá cổ phiếu tăng trần năm 5 phiên liên tiếp từ ngày 20/2/2023 đến ngày 24/2/2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone cho rằng, chưa nhận biết được sự kiện, thông tin liên quan nào đã làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu AMD khiến cho giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 20/2/2023 đến ngày 24/2/2023.

Đồng thời, mã cổ phiếu AMD đã được niêm yết và giao dịch công khai trên HOSE nên việc biến động giá cổ phiếu là do cung cầu thị trường và tâm lý của nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Theo lịch sử giao dịch, tại thời điểm ngày 20/2, AMD được giao dịch với giá 1.270 đồng/cổ phiếu, tăng 5,83% so với phiên giao dịch trước; ngày 21/2, AMD được giao dịch với giá 1.350 đồng/cổ phiếu, tăng 3,85%; ngày 22/2, AMD được giao dịch với giá 1.440 đồng/cổ phiếu, tăng 2,86%; ngày 23/2, AMD được giao dịch với giá 1.540 đồng/cổ phiếu, tăng 10%; ngày 24/2, AMD được giao dịch với giá 1.640 đồng/cổ phiếu, tăng 6,49%.

Tuy nhiên, sau 5 phiên tăng trần liên tiếp, đến ngày 27/2, cổ phiếu của FLC Stone quay đầu và được giao dịch với mức giá 1.530 đồng/cổ phiếu, giảm 6,71%. Đóng cửa phiên 28/2, AMD tiếp tục giảm khi được giao dịch ở giá 1.430 đồng/ cổ phiếu, giảm 6,54%. Đáng chú ý, đây là loại cổ phiếu thuộc dạng hạn chế giao dịch do công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin của HSX.

Trước đó, hai cổ phiếu “họ” FLC là cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã ck: FLC) và cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (mã ck: GAB) lần lượt theo thứ tự rơi vào tình trạng bị đỉnh chỉ giao dịch và huỷ niêm yết.

Cụ thể, ngày 14/2, HOSE cũng ra quyết định huỷ niêm yết 709.997.807 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vì "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin". Ngày huỷ niêm yết có hiệu lực 20/2/2023.

Đến ngày 17/2, cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC bị HOSE đưa vào diện đình chỉ giao dịch vì chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, đã quá 6 tháng so với thời hạn quy định.