Quý I/2024, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.042 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và hoàn thành 24% kế hoạch. Trong đó, FPT Long Châu chiếm 61% tổng doanh thu khi đóng góp 5.534 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 68% (so với cùng kỳ).

Theo FPT Retail, với chuỗi FPT Shop, việc dịch chuyển cơ cấu sản phẩm trong thời gian qua đã giúp lãi gộp của hệ thống tăng 3%. Đồng thời, công ty cũng đã tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất tốt giúp chi phí tài chính giảm khoảng 50%.

FPT Retail: Lợi nhuận quý I dương trở lại nhờ FPT Long Châu

Doanh thu online của FPT Retail tăng 10% so với cùng kỳ, đạt mức 1.555 tỷ đồng.

Trong quý, lợi nhuận trước thuế của FPT Retail đạt 89 tỷ đồng, gấp 43 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 71% kế hoạch năm 2024. Đây là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất trong 5 quý gần đây của doanh nghiệp.

Kết thúc quý I/2024, FPT Retail đang sở hữu mạng lưới 2.381 cửa hàng trên cả nước. Trong đó, FPT Long Châu ghi nhận 1.587 nhà thuốc, tăng 90 nhà thuốc so với đầu năm 2024.

Được biết, mạng lưới trung tâm vaccine của FPT Retail hiện đang được phát triển với 3 mô hình: shop in shop, side by side và cửa hàng độc lập. Theo đó, công ty dự kiến mở mới 41 trung tâm trong quý đầu năm 2024.

Về chiến lược kinh doanh, FPT Long Châu dự kiến huy động vốn thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá trị chào bán tối đa là 10% để mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ toàn diện “Long Châu Healthcare Platform” vừa được công bố mới đây.