hq

Cán bộ Hải quan Hà Nội tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập khẩu cho đại lý hải quan. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định gia hạn doanh nghiệp ưu tiên về hải quan thêm 3 năm (36 tháng) kể từ nửa cuối tháng 5/2021 đối với Công ty cổ phần TNHH Panasonic System Networks Việt Nam, địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

Đồng thời, xét đề nghị của Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan cũng quyết định gia hạn chế độ ưu tiên thêm 3 năm đối với Công ty TNHH Kwong Lung Meko, địa chỉ: Khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Thủy Bình, TP. Cần Thơ kể từ ngày 20/5/2021.

Tổng cục Hải quan yêu cầu 2 doanh nghiệp được gia hạn chế độ ưu tiên về hải quan nêu trên có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 26 Thông tư số 72/2015/TT-BTC và Thông tư số 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT- BTC và các quy định liên quan của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động 36 tháng, nếu doanh nghiệp đáp ứng được quy định của Bộ Tài chính sẽ được tiếp tục gia hạn chế độ ưu tiên về hải quan…/.

Ngọc Linh