Giá vàng SJC tăng cao nhất trong lịch sử, vượt mốc 70 triệu đồng 1 lượng