Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 của Hà Nội (giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm)
Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 của Hà Nội (giá chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm)