Doanh thu DIC Group đã có tín hiệu tăng

Trong quý III/2023, DIC Group đã có nhiều động thái thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Theo đó, Tổng giám đốc chỉ đạo các ban liên quan cần quyết liệt hoàn thành công tác tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án: Khu Đô thị du lịch Long Tân; Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước; Khu dân cư Hiệp Phước; Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu… Đồng thời, công ty thu xếp nguồn tài chính khoảng 2.000 tỷ để chủ động công tác đầu tư các dự án.

Giải mã khối hàng tồn kho khủng của DIC Group
Lợi nhuận quý III của DIC có tăng so với quý II, nhưng vẫn thấp hơn khá nhiều so với quý I. Ảnh: T.L
DIC Group liên quan gì đến ông Trần Quí Thanh? Hai dự án lớn của T&T Group tại đồng bằng sông Cửu Long khánh thành giai đoạn 1

Riêng trong tháng 9/2023, các hoạt động trọng tậm của doanh nghiệp này là tập trung vào công tác kinh doanh; công tác thu xếp vốn, kế toán, kế hoạch, góp vốn; công tác đầu tư các dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng Nai; Hậu Giang; Hà Nam và Vĩnh Phúc.

Một trong những dự án được doanh nghiệp này quan tâm trong giai đoạn này là Dự án DIC Lantana City Hà Nam. DIC Lantana City Hà Nam có diện tích là 13,6 ha, tổng vốn đầu tư 1.565 tỷ đồng, vị trí tại phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý với khả năng cung cấp chỗ ở cho khoảng 2.400 người. Ngay sau khi dự án này được phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 907/QĐ-UBND, ngày 14/8/2023), DIC Group đã trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Thù lao Hội đồng quản trị vẫn tăng

Doanh thu và lợi nhuận 9 tháng năm 2023 đều giảm, nhưng tổng thù lao của Hội đồng quản trị vẫn tăng từ 2,97 tỷ đồng 9 tháng năm 2022 lên mức 3,51 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2023. Với từng cá nhân, có 3 thành viên Hội đồng quản trị có thù lao được tăng cao hơn trong 9 tháng 2023 so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý III/2023 của DIC Group cho thấy công ty đã đạt doanh thu thuần 238 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu của DIC Group đã tăng trưởng cao hơn khá nhiều sau khi chỉ đạt 198 tỷ đồng doanh thu quý I/2023 và 162 tỷ đồng doanh thu trong quý II/2023. Mặc dù vậy, doanh thu quý III/2023 vẫn còn khiêm tốn so với kết quả bình quân doanh thu quý của doanh nghiệp này trong năm trước. Trước đó trong năm 2022, doanh thu quý I/2022 DIC Group đạt 531 tỷ đồng, quý II đạt 582 tỷ đồng, quý III đạt 428 tỷ đồng và quý IV đạt 402 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, chỉ số này lại có những diễn biến khác so với doanh thu. Lợi nhuận quý III/2023 của DIC Group ghi nhận 12 tỷ đồng, tuy có tăng so với kết quả 9 tỷ đồng trong quý II/2023, nhưng vẫn thấp hơn khá nhiều so với kết quả 79 tỷ đồng mà doanh nghiệp này đạt được trong quý đầu tiên của năm 2023. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt gần 98 tỷ đồng, giảm khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng tồn kho cũng tiếp tục tăng thêm

DIC Group có vốn chủ sở hữu 7.881 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp này ở mức không quá lớn chỉ với 6.262 tỷ đồng, thấp hơn so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 855 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 1.954 tỷ đồng.

Về tài sản, DIC Group có tổng tài sản là 14.143 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 11.202 tỷ đồng. Hàng tồn kho là nhóm tài sản có giá trị lớn nhất trong các nhóm tài sản ngắn hạn và hàng tồn kho vẫn tiếp tục tăng thêm trong giai đoạn 9 tháng năm 2023, từ mức 5.923 tỷ đồng thời điểm đầu năm 2023 lên mức 6.277 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 9/2023. Giá trị hàng tồn kho theo đó lớn gấp khoảng 10 lần doanh thu lũy kế 9 tháng của công ty và gấp khoảng gần 13,9 lần giá vốn hàng bán của giai đoạn này. Theo đó nếu tốc độ bán hàng vẫn chỉ duy trì như giai đoạn 9 tháng năm 2023, DIC Group sẽ phải chờ khoảng… 10 năm mới hấp thụ hết lượng hàng tồn kho hiện nay.

Giải mã khối hàng tồn kho khủng của DIC Group
Phối cảnh Dự án DIC Lantana City Hà Nam. Ảnh: T.L

Trong cơ cấu hàng tồn kho, phần lớn hàng tồn kho của DIC Group tại thời điểm cuối tháng 9/2023 chủ yếu nằm ở dạng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, với giá trị tới 6.145 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở dạng thành phẩm chỉ có 32 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của DIC Group được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn khi ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, thành phẩm bất động sản phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của thành phẩm bất động sản của doanh nghiệp. Thành phẩm bất động sản gồm: Quyền sử dụng đất; nhà; hoặc nhà và quyền sử dụng đất; cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường. Giá gốc thành phẩm bất động sản bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp tới việc đầu tư, xây dựng bất động sản (kể cả các chi phí đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn liền với bất động sản) để đưa bất động sản vào trạng thái sẵn sàng để bán.

Dòng tiền kinh doanh âm ít hơn năm trước

9 tháng năm 2023, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIC Group ghi nhận mức âm hơn 125 tỷ đồng. Tuy nhiên, trạng thái âm dòng tiền kinh doanh đã giảm đáng kể so với mức âm 2.380 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.