Các nhà đầu tư tên tuổi bắt đầu nghĩ đến các thị trường nhỏ hơn hay được gọi là các thị trường biên (frontier market) như Việt Nam, Kazakhstan, Ghana hay Oman. Những thị trường này được kỳ vọng sẽ trở thành các thị trường mới nổi.- Ảnh Financial Post

Tuy nhiên diễn biến trên các thị trường này gần đây không còn tốt khi các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt rút tiền đi. Trong khi sự hồi phục tại Mỹ và các nước phát triển khác vẫn còn suy yếu, nhiều nhà đầu tư đang tìm những địa điểm “trú ẩn” mới.

Các nhà đầu tư tên tuổi bắt đầu nghĩ đến các thị trường nhỏ hơn hay được gọi là các thị trường biên (frontier market) như Việt Nam, Kazakhstan, Ghana hay Oman. Những thị trường này được kỳ vọng sẽ trở thành các thị trường mới nổi.

“Các thị trường biên vẫn còn chưa được khai phá. 13 năm trước các thị trường mới nổi cũng như các thị trường biên bây giờ,” Jack Ablin, giám đốc tài chính (CIO) của ngân hàng BMO Private Bank nhận định.

Khái niệm về thị trường biên ra đời cách đây 20 năm tại Pháp, nhưng ngày nay các hệ thống chỉ số MSCI, FTSE và S&P đều có vài chục quốc gia mà họ cho là thị trường biên.

Việc đầu tư vào nhiều nhóm chỉ số tại các thị trường này cũng đem lại những kết quả khác nhau.

Ablin thừa nhận rằng đây vẫn là “một thị trường rất rất bé” nhưng ông tin rằng, các cá nhân sẽ là những người thích nghi sớm.

“Tôi sẽ không bán hết các cổ phiếu của S&P 500 để đầu tư vào các thị trường biên,” Ablin nói nhưng cho rằng nếu các nhà đầu tư thấy rủi ro ở các thị trường mới nổi thì có thể suy nghĩ chuyển hướng đến các thị trường nhỏ hấp dẫn hơn.

“Đây có thể là sự đa dạng hóa tốt trong khi lại rẻ,” ông cho biết.

Mai Hương (Theo Yahoo! Finance)