Năm 2023, tỉnh Hà Giang được giao trên 6.925 tỷ đồng vốn đầu tư công, bao gồm vốn Thủ tướng Chính phủ giao trên 6.266 tỷ đồng và trên 658 tỷ đồng vốn địa phương giao thêm. Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, hết tháng 2/2023, dự kiến tỉnh Hà Giang giải ngân được trên 275 tỷ đồng, đạt 3,98% tổng kế hoạch vốn được giao.

Hà Giang: Yêu cầu các chủ đầu tư cam kết về tiến độ và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công
Hà Giang yêu cầu các chủ đầu tư cam kết về tiến độ và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh TL minh họa

Nguyên nhân cùa việc giải ngân chậm được tỉnh Hà Giang chỉ ra là do các chủ đầu tư chậm làm thủ tục thanh toán vốn. Đồng thời, các dự án phê duyệt điều chỉnh lại dự án thực hiện chậm, phải thực hiện lại nhiều thủ tục hành chính nên không có cơ sở để giải ngân thanh toán vốn đầu tư. Các dự án khởi công mới lập hồ sơ trình thẩm định kéo dài do chất lượng hồ sơ không đảm bảo, phải chỉnh sửa nhiều lần.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có tiến độ chậm. Bên cạnh đó, do thời tiết bất thường nên việc thi công các công trình gặp nhiều khó khăn. Kế hoạch vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia và vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung năm 2022 từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được giao muộn…

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn tỉnh Hà Giang được giao trên 5.496 tỷ đồng (bao gồm kế hoạch vốn kéo dài thời gian thanh toán năm 2021 sang năm 2022); trong đó, kế hoạch vốn NSNN năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao trên 5.495 tỷ đồng.

Đến ngày 31/1/2023, toàn tỉnh đã giải ngân trên 3.604 tỷ đồng, đạt 65,57% kế hoạch (bao gồm kế hoạch vốn kéo dài thời gian thanh toán năm 2021 sang năm 2022). Nếu không tính số vốn ODA và vay lại hoàn trả ngân sách trung ương cùng 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Hà Giang đạt 99,27% kế hoạch.

Tỉnh Hà Giang đang đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện cần xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, do đó phải đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng các dự án, công trình; kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, tỉnh Hà Giang yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và nêu cao trách nhiệm trong việc rà soát, phân tích và ký cam kết giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được giao.

Đặc biệt, tỉnh Hà Giang yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành địa phương lập đoàn công tác để kịp thời nắm bắt và giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai.

Tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư cam kết cụ thể, rõ ràng về tiến độ cũng như tỷ lệ giải ngân của từng dự án; tăng cường chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi có khối lượng được nghiệm thu hoặc có nhu cầu tạm ứng theo tiến độ hợp đồng, các chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán vốn, không để dồn thanh toán vào cuối năm.