công-ty-cp-xây-dựng-công-trình-giao-thông-820.jpg

Trụ sở Công ty CP xây dựng công trình giao thông 820 bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Dẫn đầu danh sách là Công ty CP xây dựng công trình giao thông 820 nợ trên 12,2 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP xi măng Tràng An nợ trên 9,5 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV đá Phủ Lý nợ trên 7,3 tỷ đồng. Công ty CP xi măng nội thương – Chi nhánh mỏ đá nợ trên 6,3 tỷ đồng. Chi nhánh Công ty CP dệt 19/5 Hà Nội tại Hà Nam nợ trên 5 tỷ đồng…

Song song với việc công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Cục Thuế Hà Nam còn ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế bằng cách trích tiền tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng nộp ngân sách nhà nước.

Mới đây nhất, Cục Thuế Hà Nam và các chi cục thuế trực thuộc đã ban hành nhiều quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng để thu hồi nợ thuế. Trong đó: Công ty TNHH Nhựa Đông Á bị cưỡng chế trên 1,2 tỷ đồng (doanh nghiệp nợ nợ tiền thuê mặt đất hàng năm là trên 1,1 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 138 triệu đồng). Công ty TNHH xây dựng Mada Cons số tiền bị cưỡng chế 207 triệu đồng. Công ty TNHH vận tải Châu Giang bị cưỡng chế 175 triệu đồng. Công ty TNHH Thành Phú nợ trên 11 triệu đồng…

Ngoài việc ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi nợ thuế, Cục Thuế Hà Nam còn tăng cường đôn đốc doanh nghiệp nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước, tránh tình trạng để nợ đọng kéo dài dẫn đến nợ khó thu./.

Văn Tuấn