Hà Nội

Cán bộ Hải quan Hà Nội hướng dẫn DN tìm hiểu về chính sách mới liên quan đến xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động làm đại lý hải quan đối với Công ty TNHH chuyển phát nhanh hàng hóa Hà Nội có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, lý do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, nhưng doanh nghiệp không đề nghị hoạt động trở lại.

Trước đó, Công ty TNHH chuyển phát nhanh hàng hóa Hà Nội đã được Tổng cục Hải quan ban hành quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan kể từ 14/5/20218 theo quyết định 1467/QĐ-TCHQ.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan Hà Nội và ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH chuyển phát nhanh hàng hóa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định chấm dứt hoạt động làm thủ tục hải quan nêu trên./.

Ngọc Linh