UBND thành phố Hà Nội mới ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2025.

Theo nội dung kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp chính sách pháp luật về Hải quan, hiệu quả công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính do Cục Hải quan TP.Hà Nội và các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Cùng với đó, làm việc với các ban quản lý dự án chuyên ngành của thành phố, các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu, số nộp ngân sách nhà nước lớn trên địa bàn để ký kết thỏa thuận hợp tác đối tác, trao đổi thông tin, cơ chế hỗ trợ.

Định kỳ hằng năm, UBND TP.Hà Nội chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề hải quan - doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại trong và ngoài nước; hội nghị với các hiệp hội doanh nghiệp có sự tham dự của Cục Hải quan TP.Hà Nội để cung cấp thông tin về thủ tục hải quan, giải đáp vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc đề án “Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại của Cục Hải quan TP.Hà Nội”; các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư theo đề án “Quản lý và phát triển họat động logistics trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2025”.

Thành phố sẽ rà soát tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư của doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư; lập danh mục các dự án đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhưng đến nay không còn tiếp tục nghiên cứu đầu tư để kêu gọi đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ về logistics của thành phố. Đặc biệt là bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện phục vụ doanh nghiệp của cơ quan hải quan...

Quy hoạch, xây dựng địa điểm chuyển phát nhanh, thương mại điện tử tập trung và trụ sở chi cục hải quan chuyển phát nhanh tại khu vực Cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài; trụ sở chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công tại thôn Tự Khoái, xã ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Ngoài ra, bổ sung đề án phát triển logistics của thành phố, bố trí quỹ đất, vốn, giao trực tiếp cho Cục Hải quan TP. Hà Nội làm chủ đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung của thành phố. Tiếp tục duy trì ICD Mỹ Đình và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội hoạt động tại 17 Phạm Hùng đến khi ICD Đức Thượng hoàn thành xây dựng và đi vào khai thác hoặc theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Thành phố cũng báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tạo thuận lợi đặc thù cho tất cả các ICD, địa điểm kiểm tra tập trung trên địa bàn Hà Nội, cho phép hàng hóa thuộc danh mục phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập được chuyển cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại các chi cục hải quan quản lý ICD, địa điểm kiểm tra tập trung do Cục Hải quan TP.Hà Nội quản lý.

Khánh Linh