Hà Nội: Nâng cao công tác dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội
Quang cảnh kỳ họp.

Quyết liệt hơn nữa trong triển khai các dự án đầu tư công của thành phố

Thảo luận về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2024 của TP. Hà Nội, các đại biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của thành phố trong triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy và của HĐND TP. Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định từ cuối năm 2022 và nội dung triển khai công tác năm 2023.

Vì vậy, trong bối cảnh tình hình chính trị của thế giới có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế diện rộng thành phố đã tích cực tập trung triển khai mạnh mẽ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bức tranh kinh tế của Thủ đô có nhiều điểm sáng với kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị đánh giá kỹ hơn về các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chưa hoàn thành 5/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm...

Về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024, các đại biểu nhấn mạnh một số giải pháp cần tập trung thực hiện như: Chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai các dự án đầu tư công, các công trình trọng điểm của TP. Hà Nội và nâng cao tỷ lệ giải ngân của thành phố; có đánh giá tổng thể về đầu tư công của thành phố.

Các đại biểu cũng đề nghị nâng cao công tác dự báo tình hình phát triển kinh tế năm 2024 để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong tăng trưởng, phát triển kinh tế theo kịch bản dự kiến lựa chọn; xem xét xây dựng các kịch bản kinh tế cụ thể cho từng thời gian, từng giai đoạn của nền kinh tế.

Hà Nội: Nâng cao công tác dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày báo cáo.

Nghiên cứu, đầu tư xây dựng để hình thành 5 khu đô thị vệ tinh

Đối với nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu đề nghị UBND TP. Hà Nội rà soát phát triển các cụm khu đô thị cao tầng, trung tâm thương mại lớn trong nội đô để giải quyết vấn đề phát triển nóng tại khu vực trung tâm; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các tuyến đường sắt đô thị đều hướng về trung tâm.

Đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu và đầu tư xây dựng để hình thành 5 khu đô thị vệ tinh của thành phố, để phát triển các khu đô thị vệ tinh thành các vùng kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ cao… song song với phát triển các khu đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô...

Cùng với đó, rà soát, bổ sung các nội dung quy hoạch giáo dục, quy hoạch mạng lưới trường học và việc bố trí quỹ đất xây dựng các cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp với tình hình phát triển của Thủ đô. Thành phố cần quan tâm và điều chỉnh kịp thời việc thực hiện quy hoạch và dự án nhằm triển khai hiệu quả các tuyến đường sắt đô thị, các điểm, bãi đỗ xe tĩnh; cơ chế thu hút đầu tư về bãi đỗ xe; nghiên cứ bổ sung, phát triển quy hoạch Thủ đô dọc theo trục 2 bờ dọc sông Hồng để phát triển; bổ sung giải pháp phát triển, chỉnh trang đô thị giao thông theo hình dạng ô bàn cờ dọc tuyến giao thông bám theo trục 2 bờ sông Hồng...

Góp ý vào nội dung Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, đại biểu đề nghị UBND TP. Hà Nội rà soát quy hoạch phát triển hệ thống thương mại, các chợ đầu mối, chợ nông sản quốc tế… gắn liền với quy hoạch phát triển vùng và quy hoạch Thủ đô để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thành phố cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát triển đô thị, nông thôn đồng bộ, hiện đại và bền vững theo các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt; tiếp tục nghiên cứu, rà soát về phát triển không gian ngầm, không gian liên vùng, đề xuất với các cơ quan trung ương để có các chính sách cụ thể, đổi mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của thế giới, các Thủ đô của thế giới trong liên kết với vùng kinh tế và khu vực lân cận; sớm có định hướng quy hoạch 2 thành phố trong thành phố...

Tăng cường phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Đối với nội dung báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 - 2025 nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu.

Các đại biểu đề nghị, UBND TP.Hà Nội tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính cần gắn chặt với thực hiện các nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội về phân cấp (phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi…) và đề án phân cấp ủy quyền, nhất là ủy quyền giải quyết thủ tục của UBND thành phố, các sở, ngành thành phố cho các quận huyện thị xã.

Đồng thời, rà soát khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư công thuộc nhiệm vụ chi của các huyện trong bối cảnh các huyện có nguồn thu thấp, hụt thu, đặc biệt là các huyện đề xuất sử dụng ngân sách huyện thực hiện nhiệm vụ chi cấp thành phố và các huyện khó khăn xa trung tâm.