Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 63 dự án đầu tư công
Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 63 dự án đầu tư công. Ảnh: NNK

Theo đó, HĐND thành phố quyết nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án cây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo như phương án UBND thành phố trình trước đó.

Phê duyệt chủ trương đầu tư của 49 dự án (gồm 2 dự án nhóm A; 39 dự án nhóm B và 9 dự án nhóm C), tổng mức đầu tư dự kiến 30.901 tỷ đồng.

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 14 dự án (1 dự án nhóm A, 12 dự án nhóm B, 1 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến là 9.632 tỷ đồng.

HĐND thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo không trùng lặp và tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành.

Các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án; tăng cường kiểm tra nâng cao hiệu qua sử dụng vốn ngân sách tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời, hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình./.