Hà Nội sẽ phạt tiền sai phạm xây dựng gấp 2 lần quy định của Chính phủ
Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: Phúc Nguyên

Nghị quyết về mức phạt tiền áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng được quy định tại Nghị định số 16/2022 NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng xảy ra tại các quận trên địa bàn thành phố.

Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính đưa ra tại điều 3 nghị quyết này bằng 2 lần mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng tại Nghị định 16/2022 NĐ-CP.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại điều 3 nghị quyết này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Các chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Cụ thể, nâng mức tiền phạt đối với 20/91 nhóm hành vi vi phạm hành chính (thuộc 5/34 điều tại Chương II quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dụng) được quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc áp dụng mức xử phạt cao hơn trong lĩnh vực xây dựng tại các quận nội thành có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự trên bàn thành phố.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tán thành thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, mức hỗ trợ giám định viên tư pháp bằng 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng; mức hỗ trợ cho người giúp việc cho giám định viên tư pháp bằng 70% mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp/người/tháng.

Với mức hỗ trợ này, dự kiến kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố là hơn 4 tỷ đồng/năm. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2022.

Trước đó, tại tờ trình của UBND TP. Hà Nội, theo kết quả tổng kết Luật Thủ đô của UBND thành phố năm 2021, từ khi áp dụng Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND đến thời điểm tổng kết, trên địa bàn thành phố đã phát hiện và ra 3.053 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã thi hành 3.008 quyết định, chưa thi hành 45 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 29,5 tỷ đồng.