Cụ thể, các dự án gồm Khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án Trung tâm thương mại, nhà ở cao tầng và thấp tầng HANOVID; Dự án tổ hợp Văn phòng công cộng, dịch vụ và nhà ở; Tòa S2 và S4 Khu chung cư cao tầng Capitaland – Hoàng Thành; Dự án Trụ sở làm việc (cơ sở 2) và căn hộ chung cư kết hợp dịch vụ thương mại; Tòa L3-4-5 thuộc khu CT01 The Link tại khu đô thị Nam Thăng Long.

Danh sách cũng gồm có: Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (tên thương mại Ecolife Tây Hồ); Tòa nhà chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại 3.10HH-NO Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê nhà ở; Công trình Hỗn hợp Dịch vụ công cộng thương mại nhà trẻ và căn hộ chung cư; Dự án xây dựng Tổ hợp dịch vụ Thương mại Văn hóa thể thao, Nhà ở và văn phòng cho thuê; Dự án Công trình công cộng hỗn hợp (Trung tâm thương mại dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng nhóm nhà trẻ, văn phòng và căn hộ để bán)./.

Thiện Trần