Ưu tiên dành nguồn lực bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Hà Nội đã có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: TL

Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU (Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” được Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 17/3/2021) đã tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện đến hết quý II/2023; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU đến quý II năm 2023, ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) TP. Hà Nội cho biết, đến nay, thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 111 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong năm 2023, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM là 8.699 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố là 1.713,05 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,7% tổng kinh phí; ngân sách huyện là 6.273,2 tỷ đồng, chiếm 72,1%; ngân sách xã 493,1 tỷ đồng, chiếm 5,7%; vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là 219,6 tỷ đồng, chiếm 2,5%.

Từ năm 2021 đến quý II/2023, có 8 quận đã hỗ trợ các huyện xây dựng NTM, với tổng kinh phí là 488,3 tỷ đồng. Riêng năm 2023, quận Hoàn Kiếm hỗ trợ huyện Chương Mỹ 18,8 tỷ đồng xây dựng trường THCS Nam Phương Tiến A.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh cho biết, nguồn vốn cấp cho chương trình xây dựng NTM rất kịp thời, đầy đủ, thể hiện sự quan tâm của thành phố với huyện. Bên cạnh đó, các sở, ngành cũng bám sát cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc tạo điều kiện cho huyện thực hiện nhiều nội dung còn vướng mắc. Các quận cũng dành nhiều nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng nhiều công trình trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp trong năm 2023, thành phố cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM, huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch.

UBND các huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng, Hoài Đức) bên cạnh việc thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM nâng cao chưa đạt, cơ bản đạt, hoàn thành xây dựng NTM nâng cao trước khi lên quận.

Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thiện hồ sơ công nhận gửi về Văn phòng Điều phối NTM thành phố trước 15/11/2023; giao Văn phòng NTM thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương, đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2023. Các quận tiếp tục nghiên cứu quan tâm hỗ trợ các huyện ngoại thành Hà Nội xây dựng NTM theo quy định, đặc biệt là các huyện còn nhiều khó khăn, chưa đạt chuẩn NTM.

Về nâng cao đời sống nông dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến hết năm 2023, thu nhập của người dân nông thôn đạt 70 triệu đồng/người/năm. Thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, giảm nghèo theo hướng đa chiều, phấn đấu giảm 30% số hộ nghèo so với đầu năm.