3 tháng, toàn tỉnh giải ngân đạt 19% kế hoạch

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2024 của tỉnh Hà Tĩnh là 4.600 tỷ đồng, bao gồm cả kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và HĐND tỉnh giao thêm.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương vào cuộc triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra.

Hà Tĩnh: Đích đến là giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn giao
Hà Tĩnh phấn đấu hết năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC trong toàn tỉnh đạt 100%. Ảnh minh họa: H.T

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ban hành các văn bản chỉ đạo để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện phân bổ, giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Tại các đơn vị được giao vốn đầu tư đã ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ĐTC ngay từ những ngày đầu của năm.

Hết tháng 3/2024, tỉnh Hà Tĩnh giải ngân vốn ĐTC 839,48 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 18,2% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh đã tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát hiện trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhất là khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đôn đốc các nhà thầu, tư vấn tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, đến hết tháng 3/2024, toàn tỉnh đã giải ngân 839,48 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 18,2% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 15 dự án khởi công mới đã được dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2024 tại Nghị quyết số 142/NQHĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh chưa đủ điều kiện giao vốn do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch ĐTC toàn tỉnh.

Ưu tiên thực hiện tốt công tác giải ngân trong những tháng tiếp theo

Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giải ngân vốn ĐTC được tỉnh Hà Tĩnh coi là nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, ưu tiên thực hiện tốt công tác này trong những tháng tiếp theo.

Hà Tĩnh: Đích đến là giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn giao
Công chức Kho bạc Nhà nước đang rà soát các khối lượng hoàn thành do chủ đầu tư gửi đến. Ảnh minh họa: H.T

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa ban hành Văn bản số 1764/ UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch ĐTC vốn NSNN năm 2024.

Tại văn bản, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới đã được dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2024. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các sở quản lý công trình chuyên ngành tập trung ưu tiên, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, phê duyệt quy hoạch… của các dự án khởi công mới, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

Để giải ngân nhanh nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan thường trực (Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh) rà soát các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị, địa phương trong quá trình phân bổ, giải ngân vốn để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý theo quy định. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, dự án liên vùng, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự án lớn có tác động lan tỏa… Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn ĐTC phải gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Đặc biệt, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao khi kết thúc năm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC năm 2024 với thành phần phù hợp để kiểm tra, đôn đốc về tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai thủ tục hành chính, giải ngân, điều chuyển vốn đầu tư công tại một số sở, ngành, địa phương, công tác giải ngân của các chủ đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2024.

Đồng thời, Sở kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi sát tiến độ thực hiện và giải ngân của các sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn ĐTC năm 2024.

Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền rút kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2024 nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

UBDN tỉnh Hà Tĩnh giao Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính cân đối, đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án; kịp thời xử lý các vướng mắc về thanh, quyết toán, rút vốn từ nhà tài trợ; khẩn trương rà soát và nhập dự toán cho các dự án đầu tư vốn NSNN hàng năm trên hệ thống TABMIS theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, tổng hợp điều chỉnh kế hoạch vốn hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.