Báo cáo từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Hà Tĩnh năm 2022 được phân bổ và giao chi tiết đến ngày 6/5/2022 là trên 6.958,1 tỷ đồng, vượt 169,5 tỷ đồng so với số Thủ tướng Chính phủ giao.

Hà Tĩnh: Thành lập các tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải ngân của tỉnh
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh minh họa: H.T

Hiện Hà Tĩnh còn 180,5 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022 chưa phân bổ chi tiết. Đây là phần vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới nhưng chưa được hoàn thành thủ tục đầu tư. Dự kiến đến ngày 30/5/2022 sẽ hoàn thành và phân bổ hết 100% kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022.

Việc triển khai phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

Tính đến ngày 15/5/2022, tỉnh Hà Tĩnh giải ngân được hơn 407 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch (nếu loại trừ khoản vốn bố trí để thu hồi ứng trước thì tỷ lệ giải ngân đạt 11% kế hoạch).

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để đẩy mạnh tiến độ giải ngân, tỉnh tiếp tục đốc thúc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thành hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước ngay khi có khối lượng hoàn thành. Đặc biệt, tỉnh sẽ thành lập các tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do các đồng chí lãnh đạo UBND làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm rà soát, xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn liên quan đến triển khai, giải ngân và quản lý chất lượng công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lập kế hoạch tiến độ giải ngân đối với từng dự án cụ thể./.