hng

HAGL Agrico là công ty ngành nông nghiệp, hiện có vốn chủ sở hữu hơn 8.700 tỷ đồng

Cụ thể, HAGL Agrico sẽ không thực hiện đợt phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 5.500 tỷ đồng tại Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) nữa.

Đồng thời, HAGL Agrico cũng dừng thực hiện chào bán hơn 191,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông tiếp theo, Hội đồng quản trị sẽ trình danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế cho Thagrico. Hoặc công ty sẽ trình phương án dừng thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tùy vào điều kiện thực tế.

Trước đó vào tháng 6/2021, Đại hội đồng cổ đông HAGL Agrico đã thông qua việc Thagrico đầu tư sở hữu hơn 741,4 triệu cổ phiếu HNG thông qua 2 hình thức.

Hình thức thứ nhất là HAGL Agrico phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi với khoản nợ 5.500 tỷ đồng của Thagrico. Thứ hai là HAGL Agrico chào bán riêng lẻ hơn 191,4 triệu cổ phiếu cho Thagrico để huy động vốn sử dụng cho việc thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn.

Tuy nhiên, mới đây Thagrico đã quyết định dừng việc đầu tư sở hữu cổ phiếu HNG do dịch Covid-19 phức tạp đang gây khó khăn cho kinh doanh của Thagrico nên buộc Thagrico phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư và kinh doanh.

Ngoài ra, trong quan hệ hợp tác giữa HAGL Agrico và Thagrico thời gian qua cũng đang có một số “trục trặc”. Cụ thể, Thagrico có nhận chuyển nhượng một số công ty con từ HAGL Agrico, nhưng không nhận được giấy tờ đất thuộc sở hữu của các công ty con này do đang bị giữ tại Ngân hàng BIDV.

Ngoài ra, cổ đông lớn của HAGL Agrico là Hoàng Anh Gia Lai liên tục bán cổ phiếu trong giai đoạn từ đầu năm đến nay với số lượng lớn, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu chỉ còn 16,34% và sẽ còn giảm xuống còn 11,43% như thông tin Hoàng Anh Gia Lai đã công bố. Việc này đã làm giá trị cổ phiếu HNG tụt giảm xuống dưới mệnh giá./.

Chí Tín