hải quan quảng ninh

Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn DN mở tờ khai trên hệ thống VNACCS. Ảnh: Xuân Hương

Theo Hải quan Quảng Ninh, số thu ngân sách giảm do kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chủ lực xăng dầu giảm; than, máy móc thiết bị xuất khẩu phục vụ các dự án giảm mạnh so với cùng kỳ.

Điển hình như xăng dầu nhập khẩu 6 tháng qua mới đạt 889.000 tấn, giảm 10% về lượng, trị giá 492,3 triệu USD, giảm 46% về trị giá; số thu ngân sách chỉ đạt 4.364,3 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Mặt hàng than xuất khẩu chỉ đạt hơn 1,1 triệu tấn, giảm 71% về lượng; trị giá 121,5 triệu USD, giảm 57% về trị giá; số thu ngân sách đạt 241,8 tỷ đồng, giảm 66%.

Bên cạnh đó, số thu của đơn vị bị giảm khoảng 576 tỷ đồng, do chịu ảnh hưởng từ việc thực hiện giảm thuế theo cam kết hội nhập quốc tế.

Nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015 là 19.800 tỷ đồng, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện thông suốt hệ thống thông quan tự động (VNACCS), thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh cũng tích cực hợp tác, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của các doanh nghiệp có số thu lớn trên địa bàn để kịp thời phân tích, đánh giá, dự báo công tác thu, tiến độ thu từng tháng, từng quý; Đôn đốc xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách kịp thời…/.

Hải Anh