Hải quan tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ
Hoạt động trực ban thông qua hệ thống camera và các trang thiết bị kỹ thuật tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: TL.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế trực ban trong ngành Hải quan nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trực ban, công tác quản lý hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ (đặc biệt là tại các chi cục hải quan) để đảm bảo quy trình, thủ tục được thực hiện theo đúng quy định; tránh để tình trạng vi phạm mang tính hệ thống, kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, của ngành.

Qua công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thủ trưởng các đơn vị cần xem xét, xử lý nghiêm khắc, kịp thời đối với những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ cấp tổng cục, cấp cục, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất những địa bàn, khâu nghiệp vụ nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.

Đối với các trường hợp có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định, đồng thời làm rõ và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, tồn tại, thiếu sót (nếu có) theo đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị sử dụng các trang thiết bị kiểm tra, giám sát hiệu quả, đúng quy định; kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo các trang thiết bị được vận hành liên tục, không bị gián đoạn.

Ngoài ra, các đơn vị cần quán triệt, chỉ đạo công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về nghiệp vụ, thủ tục hải quan đặc biệt là các vấn đề nổi cộm liên quan đến việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong giám sát hải quan, xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, quản lý khoáng sản xuất khẩu…