hải quan tp. hồ chí minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao Thư khen của Chủ tịch nước cho Cục trưởng Hải quan TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hương. Ảnh: Quang Bảo

Trang sử vẻ vang

Ngày 11/7/1975, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Cộng hòa miền Nam Việt Nam Huỳnh Tấn Phát đã ký Quyết định số 09/QĐ thành lập Cục Hải quan miền Nam (tiền thân của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hiện nay), trực thuộc Tổng nha Ngoại thương.

Nhiệm vụ chủ yếu của Cục Hải quan miền Nam là tiếp quản Tổng nha Quan thuế ngụy quyền Sài Gòn và tổ chức lực lượng chuẩn bị triển khai nhiệm vụ hải quan sau ngày giải phóng. Với lực lượng ban đầu khoảng 50 đồng chí, chủ yếu là cán bộ Ban Kinh – Tài miền Nam và các cán bộ do Cục Hải quan trung ương tăng điều động vào tiếp quản miền Nam; quản lý, phân loại sĩ quan, nhân viên quan thuế ngụy đến trình diện và tổ chức học tập theo chính sách của Chính quyền Quân quản…

Trải qua nhiều thời kỳ phát triển của đất nước, dù ở bất cứ giai đoạn nào, Hải quan TP. Hồ Chí Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc.

Hiện nay, Hải quan TP. Hồ Chí Minh luôn là đơn vị tiêu biểu của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực, đóng góp to lớn, Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2007), 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương chiến công hạng Ba và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ…

Nhiều cá nhân là cán bộ, công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng được phong tăng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, trong đó có danh hiệu Anh hùng (năm 2010) cho Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương.

Những phần thưởng cao quý đó là kết quả của sự phấn đấu, đóng góp công sức của nhiều thế hệ cán bộ, công chức Hải quan TP. Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ to lớn của nhân dân.

Tiên phong cải cách hiện đại hóa thu ngân sách

Trong những năm qua, Hải quan TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động cải cách, hiện đại hóa dựa theo Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 1514/QĐ-BTC ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về cải cách thủ tục hành chính, đơn vị thường xuyên rà soát, đề xuất hủy bỏ, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan theo yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Thực hiện Luật Hải quan 2014 và Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đến nay, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan với phương châm hành động của ngành: ” Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả”.

Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị luôn đảm bảo thực hiện theo cam kết: thời gian tiếp nhận, đăng ký tờ khai chậm nhất là 30 phút; Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế là trong 10 ngày làm việc; Thời hạn trả lời, giải quyết vướng mắc là không quá 5 ngày làm việc.

Về thực hiện thủ tục hải quan điện tử, cùng với toàn ngành Hải quan, năm 2014, đơn vị đã thực hiện triển khai thành công hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) tại 12/12 chi cục hải quan trực thuộc. Mỗi ngày, bình quân đã thông quan gần 8.000 tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Kết quả thời gian thông quan hàng hóa năm 2014 đã giảm đi rất nhiều. Thời gian trung bình từ lúc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đến lúc thông quan hàng hóa là 34 giờ; giảm 18% so với năm 2013 (42 giờ).

Thời gian trung bình từ lúc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu đến lúc thông quan hàng hóa là 7 giờ; giảm 58% so với năm 2013 (16 giờ). Đặc biệt tờ khai luồng xanh VNACCS/VCIS thông quan hàng hóa chỉ trong vòng 3 giây.

Bên cạnh đó, Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng tự hào là đơn vị luôn dẫn đầu ngành Hải quan về việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Đến nay, đơn vị đã triển khai đề án hiện đại hóa thu ngân sách, thực hiện kết nối Kho bạc- Hải quan- Thuế để trao đổi thông tin nộp thuế, tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế, số liệu thu thuế được cập nhật nhanh chóng, chính xác.

Kết quả thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2012 số thu là 68.000 tỷ đồng; năm 2013 đạt 76.671 tỷ đồng; năm 2014 số thu đã lên đến 89.100 tỷ đồng./.

Thu Thủy-Hải Anh